Δίπλωμα Αυτοκινήτου & Μηχανής Ταυτόχρονα

  • Επαναληπτική εξέταση θεωρίας 25 €.
  • Επαναληπτική εξέταση πορείας αυτοκινήτου 110 €. Επιπλέον μάθημα οδήγησης αυτοκινήτου 90 λεπτών 35 €
  • Επαναληπτική εξέταση πορείας μηχανής 110 €. Επιπλέον μάθημα οδήγησης μηχανής 90 λεπτών 30 €.

820,00 

Περιγραφή

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται το παράβολο δημοσίου , ανταποδοτικό παράβολο νομαρχίας Θεσσαλονίκης, παράβολο χαρτοσήμου, παράβολο εκτύπωσης διπλώματος, παράβολα αρχικής θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης και αμοιβή της σχολής για την κατάθεση του φακέλου. Όλα τα απαραίτητα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα όπως και η παράσταση της σχολής στις εξετάσεις την 1η φορά. Επίσης 21 υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών και 25 πρακτικά μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών ή 13 μαθήματα διάρκειας 90 λεπτών για το αυτοκίνητο και 7 υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα 90 λεπτών και 11 υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα 45 λεπτών για τη μηχανή .
Η σχολή με το τέλος της διαδικασίας και την παράδοση του διπλώματος, εκδίδει απόδειξη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, στην οποία συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην απόδειξη δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των παραβόλων, καθώς αυτό δεν αποτελεί αμοιβή
της σχολής.
Επαναληπτική εξέταση θεωρίας 25 €.
Επαναληπτική εξέταση πορείας αυτοκινήτου 110 €. Επιπλέον μάθημα οδήγησης αυτοκινήτου
90 λεπτών 35€
Επαναληπτική εξέταση πορείας μηχανής 110 €. Επιπλέον μάθημα οδήγησης μηχανής 90
λεπτών 30 €.

Εμείς αναλαμβάνουμε την κατάθεση των δικαιολογητικών για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών ανατολικής ή δυτικης Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια μόλις εκδοθεί το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης από την διεύθυνση σας ενημερώνουμε είτε με γραπτό μήνυμα στο κινητό που μας έχετε δηλώσει είτε με κλήση στο σταθερό οπότε και μπορείτε να ξεκινήσετε τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Ο χρόνος έκδοσης του δελτίου εκπαίδευσης καθορίζεται από την διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών Στη συνέχεια καταθέτουμε το Δ.Ε.Ε. στην Δ.Μ.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας θεωρητικής εξέτασης και σας ενημερώνουμε ξανά με τον ίδιο τρόπο. Εσείς έχετε υποχρέωση να παραλάβετε το Δ.Ε.Ε. από τη γραμματεία της σχολής τουλάχιστον μία μέρα πριν την εξέταση και να βρίσκεστε στην Δ.Μ.Ε. ανατολικής ή δυτικης Θεσσαλονίκης την ημέρα και ώρα που σας έχουν ορίσει, με το Δ.Ε.Ε. και την αστυνομική σας ταυτότητα, ή ισχύον διαβατήριο, ή ισχύουσα άδεια παραμονής. Οι ώρες εκπαίδευσης είναι οι ελάχιστες προβλεπόμενες από το νόμο. Ο κάτοχος διπλώματος Α κατηγορίας μπορεί να οδηγήσει οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα ανεξαρτήτως κυβισμού και ιπποδύναμης. Το ελάχιστο όριο ηλικίας
για την έκδοση διπλωμάτων : ΑΜ 16 έτη. Α1 18 έτη. Α2 20 έτη. Α 24 έτη.

Με την αγορά θα λάβετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να λάβουμε συμπληρωμένα:

  1. Αίτηση εκτύπωσης
  2. Υπεύθυνη δήλωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία ή Φωτογραφία Ταυτότητας
  2. ΑΦΜ
  3. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Φωτοτυπία Διπλώματος