Δίπλωμα Μηχανής Για Κάτοχο (Β)

  • Επαναληπτική εξέταση θεωρίας 25€
  • Επαναληπτική εξέταση πορείας 110€
  • Επιπλέον μάθημα οδήγησης 90 λεπτών 30€

310,00 

Περιγραφή

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται , παράβολο δημοσίου , ανταποδοτικό παράβολο νομαρχίας Θεσσαλονίκης παράβολο χαρτοσήμου, παράβολο εκτύπωσης διπλώματος, παράβολα αρχικής πρακτικής εξέτασης και η αμοιβή της σχολής για την κατάθεση του φακέλου. Επίσης συμπεριλαμβάνονται 12 πρακτικά μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών ή 6 της 1,5 ώρας που πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον όπως ορίζει ο νόμος, όπως επίσης  και 11 θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών ή 5,5 της 1,5 ώρας όπως και επίσης η παράσταση της σχολής στις εξετάσεις την πρώτη φορά. Στην απόδειξη δεν
συμπεριλαμβάνεται το κόστος των παραβόλων, καθώς αυτό δεν αποτελεί αμοιβή της σχολής.

Επαναληπτική εξέταση θεωρίας 25 €
Επαναληπτική εξέταση πορείας 110 €. Επιπλέον μάθημα οδήγησης 90 λεπτών 30 €.

Εμείς αναλαμβάνουμε την κατάθεση των δικαιολογητικών για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών ανατολικής ή δυτικής Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια μόλις εκδοθεί το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης από την διεύθυνση σας ενημερώνουμε είτε με γραπτό μήνυμα στο κινητό που μας έχετε δηλώσει είτε με κλήση στο σταθερό οπότε και μπορείτε να ξεκινήσετε τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Ο χρόνος έκδοσης του
δελτίου εκπαίδευσης καθορίζεται από την διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών. Στη συνέχεια καταθέτουμε το Δ.Ε.Ε. στην Δ.Μ.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας θεωρητικής εξέτασης και σας ενημερώνουμε ξανά με τον ίδιο τρόπο. Εσείς έχετε υποχρέωση να παραλάβετε το Δ.Ε.Ε. από τη γραμματεία της σχολής τουλάχιστον μία μέρα πριν την εξέταση και να βρίσκεστε στην Δ.Μ.Ε. ανατολικής ή δυτικής Θεσσαλονίκης την ημέρα και ώρα που σας
έχουν ορίσει, με το Δ.Ε.Ε. και την αστυνομική σας ταυτότητα, ή ισχύον διαβατήριο, ή ισχύουσα άδεια παραμονής. Οι ώρες εκπαίδευσης είναι οι ελάχιστες προβλεπόμενες από το νόμο. Ο κάτοχος διπλώματος Α κατηγορίας μπορεί να οδηγήσει οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα ανεξαρτήτως κυβισμού και ιπποδύναμης. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την έκδοση διπλωμάτων : ΑΜ 16 έτη. Α1 18 έτη. Α2 20 έτη. Α 24 έτη.

Η ΤΙΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Ή ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΕ . ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ο ΕΚΠAΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Με την αγορά θα λάβετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να λάβουμε συμπληρωμένα:

  1. Αίτηση εκτύπωσης
  2. Υπεύθυνη δήλωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία ή Φωτογραφία Ταυτότητας
  2. ΑΦΜ
  3. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Φωτοτυπία Διπλώματος